Til hovedinnhold

Forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk er sendt på høring

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift fra 23. desember 2011 om kvoteordningen for melk.

Forslaget gjelder endringer i bestemmelser om søknadsprosedyrer og søknadsfrister. Det foreslås også å avvikle gebyret som gjelder ved kjøp av kvote fra staten.

Forslaget innebærer forenklinger i forvaltningen av melkekvoteordningen, som administreres av Landbruksdirektoratet. Endringene som foreslås legger også til rette for Landbruksdirektoratets innføring av nytt digitalt system for kvoteordningen for melk. Utviklingen av det nye systemet er i sluttfasen, og skal etter planen tas i bruk fra mars 2021.

Les høringsbrevet her.

Kontaktperson

Olav Sandlund

Telefon: 78 60 61 27