Til hovedinnhold

Fra nyttår blir mange importtillatelser ugyldige

Endringer i tolltariffen fra 1. januar 2022 gjør at mange varenumre ikke lenger er gyldige. Derfor må det søkes på nytt for mange importtillatelser og tollnedsettelser.

Fra 1. januar 2022 skjer det store endringer i HS-nomenklaturen som tolltariffen bygger på. Det betyr at flere importtillatelser og tollnedsettelser ikke kan brukes fra 1. januar 2022.

Hvilke endringer har skjedd

Det er endringer i notene, posisjonene og underposisjonene i tolltariffen. For en fullstendig oversikt over endringer og hvilke varenumre dette påvirker, se Tolletatens oversikt på deres nettside.

Hvilke konsekvenser har dette?

Tollnedsettelser

Du må søke om ny tollnedsettelse dersom du har en tollnedsettelse på et varenummer som ikke vil være gyldig fra 1. januar 2022. Du kan tidligst søke 1. januar 2022. 

Generelle tollnedsettelser for mel og kraftfôrråvarer

Enkelte generelle tollnedsettelser omfattes av endringen. Nye tollnedsettelser for de berørte varenumrene vil senest være gyldig fra 4. januar 2022.

Dette gjelder følgende varenumre: 
07.13.5010
15.14.1110
23.03.1011
23.03.1019
23.06.3010. 

Kvote for matkorn og karbohydratråvarer til kraftfôr

Hvete som er inkludert på kvotene for matkorn og karbohydratråvarer til kraftfôr, får et nytt varenummer fra 1. januar 2022. Det innebærer at importtillatelser som er tatt ut før 1. januar ikke vil være mulig å benytte for import i 2022.

Det vil være mulig å ta ut ny importtillatelse for hvete i januar. Denne importtillatelsen vil bli utstedt til det nye varenummeret, og kan brukes på import fra og med 1. januar 2022.

Utenlands bearbeiding av landbruksvarer

Du må søke om ny tollnedsettelse om du har en tollnedsettelse på et varenummer som ikke er gyldig fra 1. januar 2022. Du kan tidligst søke om tollnedsettelse på nytt varenummer 1. januar 2022.

Krav til ny tollnedsettelse

  • Du må vite hvilket av de nye varenumrene varen skal klassifiseres under.
  • Søknaden vil ha samme krav til dokumentasjon som om det var en ny søknad.

Kontakt

Maurits Ovren

Telefon: 55_56_54_48_54_50_52_56