Til hovedinnhold

Frist 1. november for å registrere disponering av melkekvote

Fra 1. oktober kan eier av landbrukseiendom med grunnkvote registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten for kvoteåret 2022. Registeringsfristen er 1. november.

Fra og med kvoteåret 2021 holder ikke lenger Landbruksdirektoratet oversikt over inngåtte leieavtaler mellom eier av grunnkvote og melkeprodusent, og det er ikke lenger nødvendig å søke om slik utleie. Søknader om etablering, innmelding, utmelding og oppløsning av felles foretak for melkeproduksjon (samdrift) er også borte. Felles foretak for melkeproduksjon behandles likt som andre foretak som produserer melk.

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote skal i stedet registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten neste år. Dette gjelder også ved produksjon på egen kvote. Hvis eier ikke endrer noe, vil gjeldende disponeringer automatisk overføres fra år til år.

Her finner du skjema for disponering av grunnkvote.

Kjøpt grunnkvote fra staten

Har du kjøpt grunnkvote fra staten i 2021 og kjøpet i sin helhet er betalt innen betalingsfristen 26. oktober, må du før 1. november registrere hvilken melkeprodusent som skal disponere den kjøpte grunnkvoten fra 1. januar 2022. Den kjøpte grunnkvoten blir ikke automatisk overført til produsenten som allerede disponerer grunnkvoten.

Melding til produsent

Etter at registreringsperioden er utløpt 1. november, sender Landbruksdirektoratet SMS til produsenter som får sin disponible kvote endret for kvoteåret 2022. 
 

Kontakt

Olav Sandlund

Telefon: 55_56_54_48_54_49_50_55

Mobil: 57_48_48_55_54_49_57_49