Til hovedinnhold

Erstatning ved fugleinfluensa i Rogaland

Det er påvist fugleinfluensa i Rogaland. Den som får økonomisk tap som følge av  pålegg om avlivning av dyr, kan ha rett til erstatning fra Landbruksdirektoratet.

Mattilsynet har påvist fugleinfluensa på verpehøns på en gård i Klepp kommune i Rogaland, og pålagt avliving av hele besetningen. I tillegg er det mistanke om fugleinfluensa på nabogården.

For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området har Mattilsynet satt i verk flere tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Søk erstatning

Produsenter som lider økonomisk tap etter pålegg fra Mattilsynet om å avlive besetningen, kan ha rett til erstatning. Skjema for å søke erstatning ligger på Landbruksdirektoratets nettsider, mens søknaden skal stiles til statsforvalteren i den aktuelle regionen, som behandler søknaden.

Du kan lese mer på Landbruksdirektoratets nettsider om å søke erstatning etter offentlig pålegg om avliving.

Mattilsynet har fyldig informasjon om tiltak for å begrense fugleinfluensa.

Om å søke erstatning ved offentlig pålegg om avliving

Kontakt

Kai Terje Dretvik

Telefon: 55_56_54_48_54_48_48_53

Mobil: 57_49_49_56_49_52_56_54

Tone Bulling Hustad

Telefon: 55_56_54_48_54_49_56_48