Til hovedinnhold

Import fra Storbritannia 2021

Regelverket for import av jordbruksvarer fra Storbritannia er endret etter at overgangsperioden med EU etter Brexit tok slutt 1. januar.

En foreløpig vareavtale mellom Norge og Storbritannia innebærer endringer i både tollkvotene og nye søknader om tollnedsettelser for RÅK-varer.

Fire tollkvoter fra Storbritannia blir solgt på auksjon den 28. januar. Og fra 1. januar kreves det nye tillatelser for å få nedsatt toll på bearbeidede jordbruksvarer fra Storbritannia.

Størrelsen på kvotene

En ostekvote på 299 tonn er allerede fordelt etter søknad. Kvotene på, 4 tonn pølser,1 tonn hønseegg, 14 tonn eplesaft til industri og 560 tonn poteter som halvfabrikata til fremstilling av snacks vil bli auksjonert torsdag 28. januar sammen med bl.a. kvotene for frukt og grønt.

Nærmere informasjon om kvotene finner du i auksjonsplanen.

Fristen for å registrere seg som auksjonsdeltager til denne auksjonen er mandag 11. januar, og du registrerer deg i Altinn.

Nedsatt toll på RÅK-varer krever nye tillatelser

Alle som ønsker å importere bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) med redusert toll fra Storbritannia må søke om nye tollnedsettelser. Man må oppgi opprinnelse GB for Storbritannia i søknaden. Tollnedsettelser med opprinnelse EU er ikke lenger gyldige for import fra Storbritannia.

For basis landbruksvarer har alle tollnedsettelser opprinnelse «alle land». Det vil si at tollnedsettelsene vil være gyldige for import fra Storbritannia også i 2021.

Midlertidig vareavtale med Storbritannia

Storbritannia har forlatt EU, og Norge og Storbritannia har inngått en midlertidig vareavtale som gjelder inntil en frihandelsavtale er ferdigforhandlet. Den midlertidige avtalen trådte i kraft 1. januar 2021, og innebærer fem kvoter for import fra Storbritannia i 2021 og videreføring av tollsatsene på andre varer som gjaldt for Storbritannia som EU-medlem. Dette gjelder både for basis landbruksvarer og bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer).

Les mer om den midlertidige avtalen med Storbritannia her.

Kontaktperson

Vilde Lavoll

Telefon: 78606011