Til hovedinnhold

Informasjon om nye kvoter fra Storbritannia

Det pågår forhandlinger mellom Norge og Storbritannia om en frihandelsavtale. Disse forhandlingene er imidlertid forsinket slik at det ikke vil foreligge en avtale som kan iverksettes 1. januar 2021 når Storbritannia trer ut av EUs indre marked.

Som en følge av dette har Norge og Storbritannia blitt enige om å inngå en midlertidig vareavtale som vil gjelde fra 1. januar 2021 og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere. Se hva regjeringen skriver her.

Den midlertidige vareavtalen vil innebære en videreføring av tollsatsene som gjelder for Storbritannia som EU-medlem. Dette vil gjelde både for basis landbruksvarer og bearbeidede landbruksvarer (protokoll 3-varer). Når det gjelder tollfrie kvoter for handel med landbruksprodukter, vil avtalen innebære etablering av tollkvoter basert på omfanget av senere års handel. Storbritannia får følgende fem importkvoter til Norge i 2021:

Kvote Varenummer Mengde (tonn) Fordelingsmetode
Ost og ostemasse 04.06 299 Søknad
Pølser og lign. produkter 16.01.0000 4 Auksjon
Hønseegg 04.07.1100 1 Auksjon
  04.07.2100    
  04.07.9000    
Eplejuice og eplekonsentrat til bearbeidingsindustrien 20.09.7100 14 Auksjon
  20.09.7900    
Poteter, halvfabrikata til fremstilling av snacks 20.05.2091 560 Auksjon

Det presiseres at når Storbritannia trer ut av EUs indre marked 1. januar 2021, vil EU-kvotene for 2021 ikke gjelde for import fra Storbritannia. Dette gjelder også for ostekvoten fra EU.

For ostekvoten fra Storbritannia som inngår i den midlertidige avtalen, vil kvantumet på 299 tonn bli fordelt etter søknad. For å kunne blir tildelt kvote må et foretak ha importert minst ett tonn ost i perioden 1.oktober 2018 til 30.september 2020. Kvoten fordeles forholdsmessig etter verdien av søkernes import av ost fra Storbritannia i kvalifiseringsperioden.

Søknadsfristen for kvoten er 21.desember 2020.

EU-kvoten på 5000 tonn ost som fordeles etter søknad, skal reduseres med tilsvarende 299 tonn til 4 701 tonn. Søkerne har blitt informert om dette.

De nye kvotene for pølser, egg, eplejuice og poteter halvfabrikata til fremstilling av snacks vil bli auksjonert 28. januar 2021. Påmeldingsfristen til denne auksjonen er mandag 11. januar 2021.

Kvoten for eplesaft og eplekonsentrat er forbeholdt bearbeidingsindustrien på samme måte som kvotene for eplesaft og eplekonsentrat fra EU og EFTA. For å legge inn bud på disse kvotene må man være godkjent konservesbedrift. 

Kontaktperson

Kristina Klufterud

Telefon: 78606076