Til hovedinnhold

Innspill til prioritering av forskningsområder for 2023

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) skal i november 2021 lyse ut midler til forskningsprosjekter med oppstart i 2023.  Vi  kartlegger derfor aktuelle forskningsbehov innen jordbruks- og matområdet.

Næringsaktører, forskningsinstitusjoner og avtalepartene i jordbruket inviteres til å gi skriftlige innspill om forskningsbehov og temaer eller fagområder som bør prioriteres. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap for styrene i deres videre arbeid. 

Fristen for å sende skriftlige innspill er 20. august 2021.

Vi ønsker nye innspill

Dersom dere sendte oss innspill for 2022, men har nye innspill til utlysningen for 2023, ber vi dere vise til innspillene fra i fjor, og være tydelige på hva som er nytt. Vi ber om at innspillene blir koordinert internt i egen organisasjon og sendt til oss samlet. Innspillene skal være konkrete, på maks. to sider, og skal sendes til forskning@landbruksdirektoratet.no.

Sekretariatet for FFL/JA deltar gjennom året i ulike fora for å fange opp muntlige innspill om forskningsbehov fra næring og FoU-miljø. I disse koronatider er det naturlig nok mest aktuelt å delta på digitale møter. Vi tar gjerne imot forslag og invitasjoner til møtearenaer dere ønsker vi skal være til stede på. 

Les mer om Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontakt

Heidi Engeset

Telefon: 55_56_54_48_54_49_52_56