Til hovedinnhold

Iverksetter handelsavtalen mellom EFTA og Indonesia

Handelsavtalen mellom EFTA og Indonesia iverksettes 1. november 2021.

Avtalen legger til rette for økt handel mellom partene og Indonesia er tilbudt forbedret markedsadgang inn til Norge på blant annet blomster, grønnsaker, frukt, krydder, vegetabilske oljer, frø og fruktjuice. Norge har også tilbudt Indonesia nulltoll for fôrvarer til fisk.

Indonesia får de samme tollkonsesjoner for bearbeidede landbruksvarer som Norge har gitt til EU.

Mer informasjon og avtaledokumenter:

Om handelsavtalen på hjemmesiden til EFTA

Schedule of Tariff Commitments – Norway and Indonesia

 

Kontakt

Lars Aage Gulbjørnrud

Telefon: 55_56_54_48_54_48_54_53

Mobil: 57_53_57_48_49_56_57_54