Til hovedinnhold

Kandidater til kulturlandskapsprisen

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen har blitt utdelt siden 2007. Kandidater til årets pris kan nå nomineres.  

Norsk Kulturarv velger ut det beste prosjektet hvert år i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. 

Målet med prisen er å øke kunnskapsnivået om kulturlandskapene og stimulere til å ta godt vare på dem. 

Statsforvalterne, organisasjonene i jordbruket og alle andre interesserte kan melde inn kandidater. Fristen er 1. mai. 

Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema her

Sau på beite i Goarahat
I 2020 gikk prisen til Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap i Porsanger. (Foto: Marit Larsen)

 

Kontakt

Kari Stuberg

Telefon: 55_56_54_48_54_48_54_54