Til hovedinnhold

Klart for søknad om ekstraordinært tilskudd etter beitekrisen

Siidaandelsledere og ledere for tamreinlag kan nå søke om 30 000 kroner per siidaandel eller per tamreinlag.

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforening (NRL) ble i  januar enige om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.

Liv Berit Hætta høyoppløselig.jpg
– Vi oppfordrer siidaandelsledere og ledere av tamreinlag til å søke om ekstraordinært tilskudd etter beitekrisen med en gang, sier direktør Liv Berit Hætta i Landbruksdirektoratet.

– Nå kan sidaandelsledere og ledere for tamreinlag søke om 30 000 kroner i tilskudd fra denne ordningen, sier direktør Liv Berit Hætta i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Søk med en gang

Det er Landbruksdirektoratet som behandler søknadene og utbetaler tilskuddene. Søknadsfristen er 31. mars.

– Vi oppfordrer siidaandelsledere og ledere av tamreinlag til å søke med en gang. Vi behandler søknadene fortløpende, så det er ingen grunn til å vente, understreker Hætta.

Tilskuddet kan gis til siidaandeler og tamreinlag som fikk helt eller delvis innvilget tilskudd til siidaandeler og tamreinlag for driftsåret 2019/2020.

Du søker via dette søknadsskjemaet.

Kompensasjon etter beitekrisen

Tilskuddet skal gi en delvis kompensasjon for de økonomiske konsekvensene av de vanskelige beiteforholdene i 2020. Da avtalen om tilskuddet ble inngått sa  landbruks- og matminister Olaug Bollestad:

– Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå har kommet til enighet om en ekstraordinær kompensasjonsordning som skal redusere de økonomiske tapene i næringa.

Les mer om avtalen her

Kontakt:

Liv Berit Hætta

Tlf. 78 60 62 12

Mobiltlf. 905 79 079