Til hovedinnhold

Klimarådgivning blir et tiltak i regionalt miljøprogram (RMP)

Partene i jordbruksoppgjøret har bestemt at klimarådgivning skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd fra søknadsomgangen 2021.

Formålet med klimarådgivningen er å øke kunnskapen hos bonden om klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning. En gjennomgang av drifta på egen gård skal gi bonden bedre innsikt i hva som kan gjøres for å redusere utslipp og øke karbonbindingen. Rådgivningen skal også gi motivasjon til å gjennomføre tiltak.

  • Rådgivningen skal omfatte en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket.
  • Som ledd i klimarådgivningen skal det utarbeides en tiltaksplan som viser hva som kan være klimagevinster av forbedringer i plante- og husdyrproduksjon og mer miljøvennlig energiforbruk

Du kan lese mer om hva jordbruksavtalepartene har bestemt på LMDs nettsider.

Landbruksdirektoratet arbeider nå med mer detaljerte retningslinjer for ordningen. Nærmere informasjon om tilskuddet i de ulike fylkene vil komme på Statsforvalternes nettsider.

Her kan du lese Landbruksdirektoratets utredning om tilskudd til klimarådgivning.