Til hovedinnhold

Kom med innspill til ny landbruksforskning i sommer

Hvilke forskningsområder bør prioriteres for å nå de landbrukspolitiske målene? Dine innspill ønskes innen 21. august.

Næringsaktører, forskningsinstitusjoner og andre relevante aktører inviteres til å gi skriftlige innspill om forskningsbehov og temaer eller fagområder som bør prioriteres neste års utlysninger gjennom den årlige innspillsrunden. Se Landbruksdirektoratets nettsider for mer informasjon. Fristen for å sende inn skriftlige innspill er satt til 21. august 2023.

Hold i tillegg av 15. november 2023

Da inviterer styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) næringsliv og forskningsmiljøer til innspillsseminar for å diskutere hva som er de viktigste utfordringene i jordbrukets verdikjede i et langtidsperspektiv, og der forskning kan bidra til løsningene. Vi håper på mange gode innspill til viktige forskningsområder, som kan bidra til å løse de utfordringene vi står overfor i norsk matproduksjon.

Innspillsseminaret vil foregå i NHO Mat og drikke sine lokaler i Middelthuns gate 27 i Oslo, onsdag 15. november. Program og påmelding vil bli publisert på www.landbruksdirektoratet.no. Gå ikke glipp av denne muligheten, og sett av hele dagen i kalenderen allerede nå!

 

image.png