Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratet har avholdt årets første auksjon av importkvoter

Totalt ble 24 tollkvoter fordelt ved auksjon, deriblant fire kvoter fra Storbritannia.

Etter at Storbritannia forlot EU i januar 2020, inngikk Norge en midlertidig vareavtale som trådte i kraft 1. januar 2021. I denne vareavtalen ligger de fire kvotene:

  • 4 tonn pølser
  • 1 tonn hønseegg
  • 14 tonn eplesaft til industri
  • 560 tonn poteter som halvfabrikata til fremstilling av snacks

Det var størst interesse for pølsekvoten som ble auksjonert for 21,06 kroner per kg. Kvoten for poteter til halvfabrikata og eplesaft til industri ble fordelt i sin helhet, og gikk til åpningsbud. Kvoten for import av hønseegg hadde ingen budgivere.

Kvoter for frukt og grønt ble også fordelt. Det ble auksjonert kvoter fra WTO og EU-land av epler, pærer, jordbær, nypoteter og isbergssalat. Samlet er kvotene for epler, både fra WTO og EU, på 10 000 tonn for import i ulike deler av året

Det var stor interesse for WTO-kvoten for import av epler i perioden 1. august til 30. november og 1. november til 30. november. Det samme gjaldt kvotene for jordbær fra EU og isbergsalat til industriformål fra EU. Alle ble fullt fordelt.

I tillegg ble det auksjonert 11 såkalte restkvoter, dvs. kvoter som ikke har blitt fullt fordelt ved tidligere auksjoner. Det var kun restkvoten for hønseegg fra WTO som ble fullt fordelt. De øvrige restkvotene vil kunne bli lagt ut for salg ved en senere auksjonsrunde.       

Totalt ble det solgt kvoter for rundt 8,3 millioner kroner i denne auksjonsrunden.

Auksjonsresultatene finner du her.

Kontakt

Vilde Lavoll

Tlf. 78 60 60 11

Ingela Mohlin

Tlf. 78 60 60 74

Thor Henning Roaas

Tlf. 78 60 60 38