Til hovedinnhold

Matforsyningen er stabil på tross av strenge koronatiltak

For å hindre smitte av covid-19 er grensene til Norge stengt for persontrafikk, men åpne for transport av varer.

– Matvareforsyningen er stabil, både inn til Norge og innenfor landets grenser, sier Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Jørn SMALL.jpg
– Varetransporten inn og ut av Norge går tilnærmet som normalt, noe som er svært viktig for å sikre jevn og stabil forsyning av matvarer., sier adm. dir. i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen

Covid-19-pandemien har pågått i snart i ett år. Produksjon og distribusjon av matvarer fungerer likevel godt.

–  De nye inngripende smitteverntiltakene som har kommet nå på nyåret, endrer ikke på dette, understreker Rolfsen. – Presseoppslag om «stengte grenser», kan gi inntrykk av tilnærmet full stans i all grensetrafikk. Dette er et feilaktig inntrykk. Varetransporten inn og ut av Norge går tilnærmet som normalt, noe som er svært viktig for å sikre jevn og stabil forsyning av matvarer. Ingen av de rapporter vi i Landbruksdirektoratet nå får, gir grunn til uro for forsyningene, hverken til og fra Norge, eller innenlands.

Store endringer i etterspørselen i 2020

Landbruksdirektoratet har gjennom hele perioden med covid-19 overvåket forsyningssituasjonen, og rapporterer regelmessig til Landbruks- og matdepartementet.

– Dette skal vi fortsette med. Formålet er å kunne iverksette tiltak før det blir knapphet på mat, sier Rolfsen.

Pandemien førte til markante endringer i etterspørselen sommeren 2020. Langt flere var i Norge i grillsesongen enn det som er vanlig, og grensehandelen ble sterkt begrenset. Dette førte blant annet til underskudd på svinekjøtt i det norske markedet etter flere år med overskudd. Det ble tatt ut mye svinekjøtt fra reguleringslager, og i august var det ikke en eneste hel gris på lager. Underskuddet måtte dekkes med import.

For første gang siden 2008 ble det høsten 2020 vedtatt generelle tollnedsettelser for hele og halve slakt av svin. I 2020 ble det importert 6930 tonn svinekjøtt, nær tre ganger mer enn i 2019. Tollen ble satt ned for ribbe, noe som ikke hadde skjedd siden 2015. Det ble importert ca 1 760 tonn ribbe i 2020, hvorav 300 tonn var innenfor ribbekvoten til EU. 

Hva skjer framover?

 – Vi vet ikke hvor lenge pandemien varer og hvilke smitteverntiltak som vil opprettholdes eller oppheves. Vi må imidlertid regne med fortsatt stor etterspørsel etter dagligvarer og behov for import når etterspørselen ikke kan dekkes med norske jordbruksråvarer, sier Jørn Rolfsen.  

– Erfaringene fra 2020 viser at landbruksmyndighetene har et fleksibelt system som bidrar til å sikre stabile forsyninger, både norskproduserte og importerte. Håndteringen av underskuddet på svinekjøtt høsten 2020 er et godt eksempel i så måte. Slik skal det fortsette. Håndtering av endringer i etterspørselen etter dagligvarer vil skje på en måte som bidrar til å sikre stabilitet også framover.

Kontakt

Jørn Rolfsen, administrerende direktør

Tlf. 78 60 60 01

Mobiltlf. 908 55 962