Til hovedinnhold

Nå kan du søke midler til innovasjonsprosjekter for 2023

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 55 mill. kroner til innovasjonsprosjekter med oppstart i 2023.

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling.

På Forskningsrådet sin nettside finner du den fullstendige utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023. Her er mye nyttig informasjon og du kan allerede fra 20. januar følge et praktisk webinar om søkeprosessen.

Hovedtemaer for utlysningen er knyttet til de landbrukspolitiske målene:

  • Matsikkerhet og beredskap
  • Landbruk i hele landet
  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp
     

Du kan søke når som helst, men endelig søknadsfrist er 14. september. Søknadene vil bli styrebehandlet 8. desember.

Merk at tidligste oppstart for samarbeidsprosjekter finansiert av FFL/JA er 1. januar 2023.
 

Kontakt

Tine Madeleine Jarli