Til hovedinnhold

Ny forskning for bærekraftig jordbruk og matindustri

Syv nye samarbeidsprosjekt innen jordbruk og matindustri har fått klarsignal til å starte opp i 2022.

Styrene for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" møttes 17. juni og bestemte hvilke samarbeidsprosjekt som får midler fra 2022. I alt kom det inn 32 søknader til utlysningen. Rammen for 2022 er på 14,8 mill. kroner og 60 mill. kroner totalt for hele prosjektperioden.

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

 Styrene har denne gang prioritert prosjekter som representerer hele verdikjeden fra jord til tarm. Det var viktig for styrene å møte utfordringer innen klima, dyrevelferd, selvforsyningsgrad og folkehelse. Følgende prosjekter ble innvilget:

Prosjekt 

Søker 

Innvilget beløp (1000 kroner) 

RobustRubus – En optimalisert og klimatilpassa produksjon av bringebær og bjørnebær i en forlenget sesong 

NIBIO 

10 890 

Økt og markedstilpasset produksjon av norske proteinvekster for å øke selvforsyningsgraden av planteprotein til mat og fôr 

NMBU  

12 256 

Endringer i utmarksbeiting og setring, årsaker og virkninger 

NIBIO  

9 500 

NAMASTE – Nye metoder for behandling og forebygging av mastitt 

NMBU Veterinærhøgskolen 

4 040 

PreparePig – Beredskap og kontroll av eksisterende og nye eksotiske sykdommer i den norske svinepopulasjonen 

Veterinærinstituttet 

7 372 

AnimalFat+ – Healthier meat products with less saturated fat, and novel utilization of excess animal fat combined with carbohydraterich side streams 

NOFIMA AS 

10 080 

GutFeedingNow – Bærekraftige norske kilder til kostfiber og protein for en sunn tarmflora 

NOFIMA AS 

5 900 

Landbruksdirektoratet er sekretariat for de to styrene som fordeler pengene. 

Les mer om forskningsmidlene for jordbruk og matindustri 

Kontakt

Elin Brekke

Telefon: 55_56_54_48_54_49_57_55