Til hovedinnhold

Ny skattemelding og søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag

Fra og med 2022 kan næringsdrivende levere skattemelding i nytt format. Også innholdsmessig er det nye ting å forholde seg til.

Skatteetaten oppfordrer næringsdrivende til å benytte seg av det nye formatet ved levering. Det er fortsatt mulig for siidaandeler og reinlag å levere næringsoppgave via Altinn med skjema Landbruk RF-1177 vedlagt som tidligere år.

I den nye skattemeldingen skal den næringsdrivende oppgi alle inntekter samlet under posten “driftsinntekter”. De forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene (RF-skjemaer) er erstattet med det som heter næringsspesifikasjon. Denne spesifikasjonen skal sendes som vedlegg til skattemeldingen.

Endringen betyr at det ikke er mulig å skille mellom kjøttinntekter og  øvrige driftsinntekter. Statsforvalteren kan derfor ikke bruke den nye skattemeldingen for å kontrollere at kravet om  avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i siidaandelsleders merke på minimum
50 000 kroner er oppfylt.

Dette innebærer at alle som søker om tilskudd til siidaandeler og reinlag, og som har sendt inn den nye skattemeldingen, må legge næringsspesifikasjonen ved søknaden. I tillegg må de dokumentere inntekter fra salg av kjøtt fra rein i siidaandelsleders merke utover inntekter for kjøtt som er solgt til offentlig godkjent slakteri.

Dette kan gjelde avgiftspliktig inntekt i form av bonus fra slakteri for salg av kjøtt fra rein i leders merke og fra privat salg av kjøtt fra rein i leders merke, og skal dokumenteres ved salgsbilag/kvitteringer.

Ta kontakt med statsforvalteren ved spørsmål om din søknad.