Til hovedinnhold

Nye prosjekt skal redusere klimagassutslipp og matsvinn

5,3 mill. kroner er innvilget til ni nye utredninger og forprosjekter som blant annet skal redusere klimagassutslipp og matsvinn i norsk jordbruk og matindustri.

 Midlene ble tildelt av styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri den 21. oktober.

I alt kom det inn 30 søknader om midler til utredninger og forprosjekt med oppstart i 2022. Styrene prioriterte søknader innen klima, jordhelse og agronomi, landbrukspolitikk og økonomi dyrehelse og -velferd, mattrygghet, plantehelse og produktutvikling. Søknadene svarte til de overordna prioriteringene i årets utlysning som gikk på økt konkurransekraft, matsikkerhet og beredskap, klima jordhelse og agronomi, og lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruk og matindustri.

Samtlige prosjekter skal være ferdige i løpet av 2022-2023.

Oversikt - prosjekter som har fått tilskudd i denne runden

Prosjekt Søker Innvilget beløp (NOK)
Redusert klimautslipp gjennom endret jordarbeiding Høgskolen i Innlandet 596 580
Agronomi som forbedrer jordhelsa på kornareal NIBIO 577 500
MetanBeite- Reduksjon av metanutslipp fra drøvtyggere på beite vs. innefôring NMBU 600 000
Helse og dyrevelferd ved utegang for gris og fjørfe, risiko for smittsomme sjukdommer og mulige tiltak NORSØK 600 000
Bascillius cereus i produksjonskjeden for iskrem; betydningen for mattrygghet NMBU 600 000
Mattrygghet som konkurransefortrinn for norskprodusert frukt og grønt NIBIO 595 600
Frøoverførte soppsjukdommer i åkerbønne, påvisning og bekjempelse NIBIO 600 000
Fra potetsamling til norsk delikatessepotet NIBIO 600 000
Hva kan norsk jordbruk lære av Sveits og Østerrike? NIBIO 498 950
Totalt innvilget   5 268 630

Les mer om Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og følg med på utlysninger på Landbruksdirektoratets nettsider.  

Kontakt

Tine Madeleine Jarli

Telefon: 55_56_54_48_54_49_48_52