Til hovedinnhold

Nytt rekordår i skogen

Skogeierne solgte rekordhøye 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er 3,5 prosent mer enn forrige rekord fra 2019. Tømmerets bruttoverdi er på over 5,4 milliarder kroner for skogeierne.

Avvirkning-i-perioden-2010–2021.jpg

Etterspørsel etter sagtømmer driver utviklingen

Gjennomsnittlig tømmerpris per måned har steget jevnt gjennom året.  Det er prisutviklingen på sagtømmer som er årsak til dette. Massevirkeprisen har holdt seg på et stabilt nivå i samme tidsrom. Det er etterspørselen etter sagtømmer som driver markedet til nye rekorder.

En kraftig økning i etterspørselen er en av årsakene til at det er et underskudd på sagtømmer i verdenssammenheng. I tillegg har etterspørselen etter massevirke tatt seg opp, og det er full fart i treforedlingsindustrien i både Norge og Sverige. I 2020 var det stor etterspørsel etter sagtømmer, men ubalanse og lavere etterspørsel etter massevirke. Som følge av dette gikk  avvirkningen ned i 2020 i forhold til forrige rekordavvirkning fra 2019.

Prisutvikling for sagtømmer og massevirke i 2021.jpg

Hogstens fordeling i Norge

Avvirkning totalt – regionvis fordeling.jpg

Fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark står for til sammen 76 prosent av avvirkningen, og vi ser en økning i begge regionene i 2021. 

Fakta om avvirkningstallene

Avvirkningstallene i Landbruksdirektoratets statistikk representerer alt innmålt industrivirke (skur-, sams- og massevirke). Sortimentene ved til brensel, pyntegrønt og juletrær inngår ikke i statistikken. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet. 


 

Kontakt

Trond Svanøe-Hafstad

Telefon: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57

Mobil: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57