Til hovedinnhold

Nytt søknadssystem for importordninger og RÅK-tilskudd

Den 28. april 2021 lanseres nytt søknadssystem for importører av jordbruksvarer og mottakere av RÅK-tilskudd.

Dette vil gjelde for alle som skal søke om tollnedsettelser, tillatelse til innenlands og utenlands bearbeiding og prisnedskrivning samt melde inn resepter (RÅK-tilskudd). Påmelding til auksjon vil foregå i søknadssystemet og det vil være mulig å søke om kvoteuttak. Søknadsbaserte kvoter kan også søkes om i det nye søknadssystemet, med unntak av islandshest.

Innlogging til søknadssystemet vil skje via Altinn. Lenke til innlogging og mer informasjon om søknadsprosessen, med nye funksjoner for de enkelte ordningene, vil bli tilgjengelig på vår nettside.

Eksisterende tillatelser og rettigheter vil fortsatt være tilgjengelig

Landbruksdirektoratet vil overføre gyldige tillatelser og rettigheter til det nye søknadssystemet. Følgende informasjon vil være tilgjengelig.

  • Gyldige tillatelser til tollnedsettelse og kvoteandeler.
  • Gyldige resepter overføres til det nye systemet. I tillegg vil tilskuddsutbetalinger fra de siste fire årene, og resepter som er stoppet i denne perioden være tilgjengelig.

Nedetid 17.–27. april i forbindelse med overgang til nytt system

I forbindelse med lanseringen av det nye søknadssystemet, vil det nåværende søknadssystemet være nede i perioden fra og med 17. april til og med 27. april 2021. Det betyr at det ikke vil være mulig å sende inn søknader eller laste opp dokumentasjon i denne perioden. Dere vil få svar på innsendte søknader i nåværende søknadssystem til og med fredag 23. april 2021.

Nye frister for søknad om prisnedskrivning og innmelding av resept (RÅK-tilskudd)

Frist for reseptinnmelding

Det vil ikke være mulig å melde inn nye resepter eller gjøre endring i gyldige resepter fra og med 17. april til og med 27. april 2021. Årsaken er at Landbruksdirektoratet må rekke å behandle alle reseptinnmeldinger og overføre disse til nytt system innen lansering.

Dere kan melde inn nye resepter og endre eksisterende resepter til og med 16. april. Det vil være mulig å melde inn resepter i nytt system fra den 28. april.  Dersom en resept skal ha gyldighetsdato fra 1. april, må den være meldt inn innen 30. april. Det vil ikke bli gitt utsatt frist for resepter.

Frist for tilskuddssøknad

Det vil ikke være mulig å sende inn søknad om tilskudd fra og med 1. april til og med 27. april. Tilskuddssøknader for salg i mars kan tidligst sendes inn 28. april 2021 (vanligvis fra 1. april). Vanligvis er fristen for å søke om tilskudd for salg i mars 30. april, men vi utvider denne fristen til 14. mai 2021 for alle aktører. Vi anbefaler dere likevel å søke om tilskudd tidlig i mai, slik at vi rekker å hjelpe alle som måtte ha behov for det. Utbetalingen av tilskuddet vil skje omtrent til normal tid, i månedsskiftet mai-juni.

Kontakt

Maurits Ovren

Telefon: 55_56_54_48_54_50_52_56