Til hovedinnhold

Økt produksjon og salg av økologisk mat og vin i 2020

I 2020 økte alle økologiske produksjoner av jordbruksvarer. For første gang siden 2013 økte også økologisk godkjent areal. Ny statistikk presenteres i rapporten Produksjon av økologiske jordbruksvarer.

Det ble produsert mer økologisk kjøtt både fra fjørfe, gris og storfe i 2020, etter en nedgang året før. Samme utvikling har vi sett for grønnsaker. Produksjonen av økologisk melk økte svakt, mens anvendelsesgraden holder seg stabilt på rundt 58 prosent.

Produksjonen av økologisk korn lå i 2020 litt over fjoråret, da det var en kraftig økning etter tørkesommeren 2018. For første gang siden 2013–2014 ble det også produsert mer matkorn enn fôrkorn.

Grafen under viser prosentvis årlige endringer i produksjonen av ulike økologiske varegrupper.

Årlig-endring-i-økologisk-produksjon.jpg

Økte omsetningen i spesialbutikker

Rapporten har i hovedsak omtale av omsetningen i spesialbutikker og andre salgskanaler enn dagligvare. Tallene viser at omsetningen her samlet økte med 25 prosent. Det er imidlertid stor variasjon innenfor disse salgskanalene.

I spesialbutikker og Vinmonopolet økte omsetningen med henholdsvis 20 og 54 prosent. I andre enden har vi serveringsmarked grossist og Bondens marked som reduserte omsetningen med henholdsvis 36 og 26 prosent.

– Noe av forklaringen på salgsutviklingen for økologiske varer er tiltakene som ble satt inn for å begrense covid-19-pandemien, med blant annet stengte serveringssteder, mindre grensehandel og til tider skjenkestopp. Dette førte til endret spisemønster, vi lagde mer mat hjemme, kjøpte andre matvarer enn i et normalår, og drakk mer alkohol hjemme, sier seksjonssjef Harald Moksnes Weie i Landbruksdirektoratet.

Salgskanal 

2020

(mill. kroner)

Endring fra 2019

(mill. kroner) 

Endring i siste år 

Serveringsmarkedet grossistledd 

187,4 

-106,5 

-36 % 

Bakerier 

205,0 

- 2,0 

-1 % 

Spesialbutikker 

44,2 

7,4 

 20 % 

Bondens marked 

6,6 

- 2,3 

-26 % 

Andelslandbruk 

11,9 

0,2 

0 % 

Sum andre salgskanaler 

455,1 

-103,2 

-19 % 

Vinmonopolet 

1 282,8 

451,8 

54 % 

Sum inkludert Vinmonopolet 

1 737,9 

348,6 

25 % 

Rekordstor produksjon av matkorn

Kornavlingen, det økologiske kornarealet, og andelen økologisk av totalt kornareal, økte for andre år på rad i 2020, etter at avlingen i 2018 ble rammet av tørke. Avlingen i 2020 er nesten på nivå med 2016- og 2017-avlingene, som er de to største hittil.

Sammenlignet med forrige sesong er det for det første produsert mer bygg og havre, og mindre hvete. En historisk stor andel av det innleverte kornet holder matkvalitet, hovedsakelig på grunn av svært gunstige værforhold under modning og innhøsting. Dette har imidlertid ført til at mengden fôrkorn er mindre enn i forrige sesong.

Salget av økologisk kraftfôr var noe lavere i 2020 enn i 2019. Prisene på økologisk kraftfôr økte betydelig på våren som følge av covid-19-pandemien, men stabiliserte seg gjennom resten av året.

Fortsatt er det et stort rom for å produsere mer økologisk korn av både mat- og fôrkvalitet.  

Veksten fortsetter i Danmark, avtar i Sverige

Vi innhenter også internasjonal statistikk om økologisk forbruk, der de siste tilgjengelige tallene er for 2019.  Økologiske næringsmidler som forbrukertrend er klart mest fremtredende i forholdsvis velstående, vestlige land.

Danmark har den største veksten blant våre nordiske naboland i økologisk jordbruksareal, omsetning av økologisk mat i detaljhandelen og forbruk per innbygger. Danskene er på topp i verden på forbruk av økologisk mat, med en økologisk andel av næringsmidler i detaljhandelen på 12 prosent i 2019.

I Sverige har store offentlige innkjøp av økologisk mat sørget for stabil etterspørsel og solid vekst det siste tiåret. Der ser imidlertid veksten i økologisektoren ut til å avta. Covid-19-pandemien har ført til økt etterspørsel i land over hele verden, men i Sverige gikk omsetningen ned med 1,7 prosent i 2020.

Les mer i rapporten Produksjon av økologiske jordbruksvarer 2020

Opptak av seminaret der rapporten ble presentert

Statistisk sentralbyrås statistikkbank:

Jordbruksbedrifter med økologisk drift, godkjent økologisk jordbruksareal og jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens)

Godkjent økologisk jordbruksareal, etter bruken 1995–2020

Økologisk husdyrhald 1999–2020