Til hovedinnhold

Opplæringstilskudd gitt for over 600 arbeidstakere i grøntnæringen

Landbruksdirektoratet har mottatt 114 søknader og har utbetalt nær fire millioner kroner i opplæringstilskudd. Det er fremdeles mulig å søke.

Innreiserestriksjonene har vært strenge som følge av covid-19-pandemien, og grøntnæringen har hatt utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. I slutten av mai ble det derfor innført en midlertidig ordning med tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid hos foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær. Ordningen skal bidra til at næringen får økt tilgang på arbeidskraft i årets sesong, og kompensere for økte kostnader til opplæring.

Stortinget bevilget 25 millioner kroner til ordningen over revidert nasjonalbudsjett.

Nær fire millioner kroner er utbetalt

Fra ordningen ble innført og frem til 17. september har Landbruksdirektoratet mottatt 114 søknader. Det er til nå utbetalt 3.984 500 kroner til opplæring av i alt  613 arbeidstakere. Det er ingen grense for hvor mange arbeidstakere man kan søke for og det er store variasjoner i søknadsbunken. Noen foretar søker om opplæringstilskudd for mange arbeidstakere, andre for kun en eller to.

For å få opplæringstilskudd er det flere vilkår som må være oppfylt. Ett av vilkårene er at arbeidstakeren må ha vært ansatt og arbeidet hos foretaket i en stilling i minst 80 timer i den produksjonen vedkommende har fått opplæring i. 

Så langt er vanligste avslagsgrunn på innkomne søknader at arbeidstaker ikke har jobbet lenge nok hos foretaket.

Opplæringstilskudd-–-antall-saker-mottatt-per-uke-2021.jpg

Fremdeles mulig å søke

Siste frist for å søke opplæringstilskudd for arbeidstakere i grøntnæringen er 15.november. Det er viktig å merke seg at tilskuddene utbetales fortløpende når søknader er godkjent, og det er satt en øvre ramme på 25 millioner kroner for ordningen uavhengig av frist

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsprosessen finner du her. 

Kontakt

Linn Borsheim

Telefon: 55_56_54_48_54_48_55_51

Mobil: 57_49_51_55_56_55_54_55