Til hovedinnhold

Ordning om unntak frå innreiserestriksjonar vert avvikla

Landbruksdirektoratet si ordning om unntak frå innreiserestriksjonane for grøntnæringa vert avvikla.

Fredag innførte regjeringa nye nasjonale tiltak ved innreise til Norge.

Frå og med 26. november vert difor Landbruksdirektoratet si søknadsordning om unntak frå innreiserestriksjonane for grøntnæringa avvikla. Frå og med samme dato vil heller ikkje vedtak som allereie er utskrive av Landbruksdirektoratet vere gyldige. 

De nye tiltaka ved innreise finn du her.
 

Kontakt

Linn Borsheim

Telefon: 55_56_54_48_54_48_55_51

Mobil: 57_49_51_55_56_55_54_55