Til hovedinnhold

Pristilskudd utbetalt til jordbruksforetak i 2020

For 2020 ble det utbetalt 2,4 milliarder kroner i pristilskudd. Nå er listen over pristilskudd utbetalt i 2020 til det enkelte foretak klar.

Beløp per foretak og ordning er tilgjengelig for nedlasting på data.norge.no

Pristilskudd til jordbruksforetak utbetales til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike produksjonsvilkår. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten.

Geografisk differensierte tilskudd?
Pristilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskudd. Noen av tilskuddene utbetales med samme sats over hele landet, mens distriktstilskuddene for egg, kjøtt, gris og melk er differensiert etter hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene (Jæren og sentrale østlandsområder) utbetales det ikke distriktstilskudd, mens satsene er høyest i distrikter med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Hvilken distriktstilskuddsone tilskuddet blir utbetalt etter, avhenger av hvor foretakets driftssenter er registrert.

Pristilskudd til jordbruksforetak omfatter følgende ordninger:

Ordning

Utbetalt i 2020, mill. kr

Distriktstilskudd egg

3,3

Distriktstilskudd kjøtt (storfe og småfe)

596,4

Distriktstilskudd gris

45,6

Grunntilskudd kjøtt (småfe)

89,7

Kvalitetstilskudd storfe

267,6

Tilskudd for lamme- og kjeslakt

438,4

Tilskudd for norsk ull

91,9

Tilskudd for norsk skinn

4,8

Distriktstilskudd melk

629,7

Grunntilskudd geitemelk

69,6

Frakttilskudd kraftfôr

157,0 

Må ses i en større tilskuddssammenheng
Pristilskuddenes formål er å jevne ut distriktsforskjeller, og må ses i sammenheng med andre tilskuddsordninger med andre formål. De største tilskuddsordningene til jordbruksforetak er produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, øvrige velferdsordninger, investeringstilskudd og regionale miljøprogram.

Kontakt

Elin Brekke

Telefon: 55_56_54_48_54_49_57_55