Til hovedinnhold

Prosjektmidler for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Alle som jobber med kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen bærekraftig bruk av plantevernmidler kan søke om prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet. Fristen er 15. oktober.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for en ny femårsperiode (2021–2025). 

Den reviderte planen gir en oppdatert oversikt over status på området, og fastsetter mål og tiltak for å redusere avhengigheten av plantevernmidler og risikoen for negative virkninger av bruken av plantevernmidler på helse og miljø.

Målene for planperioden er å

  • redusere risiko for helse og miljø
  • fremme bærekraftig bruk av plantevernmidler
  • fremme bruk av integrerte metoder
  • redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler

Oppfølging av planen

For å følge opp handlingsplanen settes det hvert år av prosjektmidler til kunnskapsutvikling og formidling om bærekraftig bruk av plantevernmidler. For 2022 er det avsatt 12 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet har ansvar for å lyse ut midlene og behandle søknadene. Mattilsynet bidrar i vurderingen. Det gis normalt tilskudd til 15–20 prosjekter årlig med varighet fra ett til tre år.

Alle som jobber med kunnskapsformidling eller kunnskapsutvikling innen dette fagfeltet kan søke. Det gjelder både utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak. 


Utlysningen og prioriterte fagtemaer for 2022 finner du her.