Til hovedinnhold

Råvarestatistikken oppdatert med tall for 2020

Statistikk for mengder av egg, melk, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i 2020 er nå tilgjengelig.

Datasettene er overført til data.norge.no og kan lastes ned i ulike format.

Dette viser statistikken

Leverte mengder råvare presenteres per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune. Innenfor hver råvare er det mulig å velge alle eller bare noen av underkategoriene. Filtreringsmenyen gjør det mulig å finne ønskete tall.

Hvor kommer tallene fra

Grunnlaget for dataene er hentet fra norsk matindustris pliktige rapportering til Landbruksdirektoratet. Matindustrien må rapportere inn all råvare av egg, melk, korn, kjøtt og ull som de kjøper fra norske produsenter. Direktoratet bruker dataene til å kreve inn omsetningsavgift som bøndene skal betale for sine leveranser. Omsetningsavgiften skal fremme omsetningen av disse vareslagene. De samme dataene brukes også som grunnlag for utbetaling av pristilskudd til produsentene og innkreving av forskningsavgift som industrien skal betale.

Kontakt

Elin Brekke

Telefon: 55_56_54_48_54_49_57_55