Til hovedinnhold

Reintallene for siste reindriftsår er nå klare

Reinbeiteområdene i Finnmark  ligger over bærekraftig reintall, mens Troms, Nordland og Trøndelag ligger innenfor bærekraftsmålet.

Tallene stammer fra melding om reindrift som er en årlig rapportering fra næringen på antallet dyr de har i sin siidaandel. Alle reinbeitedistrikter skal ha et reintall som er bærekraftig og tilpasset beitegrunnlaget, derfor har distriktene et øvre reintall. 

Ni distrikter skal følges opp 

Vest-Finnmark har om lag 2 000 dyr over fastsatt reintall, Øst-Finnmark omtrent 1 000 dyr over. Det er seks distrikter i Vest-Finnmark og tre distrikter i Øst-Finnmark som er over sitt fastsatte reintall. 
Distriktene vil få mulighet til å lage en reduksjonsplan, og vil deretter bli fulgt opp av Reindriftsstyret og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Reintall for reindriftsåret 2020/2021

  • Reindriftsåret starter 1. april og slutter 31. mars året etter.
  • Tall fra reindriftsnæringen viser at næringen totalt hadde 214 248 rein ved avslutningen av reindriftsåret.
  • Det meste av samisk reindrift i Norge foregår i Øst- og Vest-Finnmark. Disse områdene rapporterer et reintall på henholdsvis 71 635 og 77 851 rein.
  • Troms har et reintall på 12 385 og Nordland et reintall på 13 999. 
  • Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark har henholdsvis 13 928 og 13 826 rein.
  • I tillegg har de fire reinlagene som driver utenfor det samiske reinbeiteområdet 10 624 rein.

Fakta om tallene

Innrapportering er viktig for å få vite status i næringa. Distriktene som er over det øvre reintallet skal følges opp, slik at reintallet er innenfor det som er bærekraftig. Statsforvalteren skal innen 15. september rapportere reintallet som er levert i meldingen til Landbruksdirektoratet. Meldingen leveres 10. april til statsforvalteren. 

Meldingen er også et viktig grunnlag for Ressursregnskapet som utarbeides av Landbruksdirektoratet hvert år. Neste utgave av ressursregnskapet kommer i desember. 

Kontakt

Asbjørn Kulseng

Telefon: 55_56_54_48_54_50_50_49

Mobil: 57_50_56_49_57_53_53_51