Til hovedinnhold

Rift om kraftfôrimport

Den 20. mai auksjonerte Landbruksdirektoratet fire importkvoter for landbruksvarer. Hele kvoten for kraftfôrråvarer ble fordelt, det samme for matkornkvoten, mens en mindre del av kvoten for utenlands bearbeiding (UB) av rein ble fordelt.

Kornkvotene for siste del av kornåret 2020/2021 omfattet en kvote for matkorn på 31 000 tonn og en for kraftfôrråvarer på 94 000 tonn. Kvoten for utenlandsk bearbeiding (UB) av rein på 200 000 kg og en restkvote for høy fra EU på 1 750 tonn.

Det var lagt inn bud på 114,4 prosent av kvoten for kraftfôrråvarer fra til sammen sju aktører. Hele kvoten ble fordelt, og kjøpt for hhv. 10 og 11 kroner per tonn. Matkornkvoten ble fullt fordelt til to aktører til åpningsbudet på 10 kroner per tonn.

Av kvoten for UB rein ble 20 000 kg fordelt, dvs. 10 prosent av kvoten.

1 000 tonn av restauksjonen for høy fra EU ble fordelt.

 

Mer informasjon om auksjonene og fordelingen av kvotene finner dere i aksjonssystemet vårt.

Kontakt

Ingela Mohlin

Telefon: 55_56_54_48_54_48_55_52