Til hovedinnhold

Søknad om importkvote for ost må sendes elektronisk

Landbruksdirektoratet fordeler ostekvote etter historisk import fra EU og Storbritannia. Kvotene fordeles etter hver søkers andel av verdien av importert ost de siste 24 måneder fram til 1. oktober 2021. Det må søkes elektronisk.

Skal du søke om ostekvote fra EU eller Storbritannia må du fra i år sende elektronisk søknad via søknadssystemet vårt.  Når du søker må du oppgi verdien av importen din av ost i kvalifiseringsperioden (de siste 24 måneder fram til 1. oktober 2021). Du skal sende én søknad for hver av kvotene.

Søker du om kvote fra EU skal du fylle inn importverdi for all import under posisjon 04.06 for de siste 24 måneder før 1. oktober (kvalifiseringsperioden). 

Søker du om kvote fra Storbritannia skal du fylle inn importverdi for import under posisjon 04.06 fra Storbritannia for de siste 24 måneder før 1. oktober (kvalifiseringsperioden). 

Søknadsfristen er 1. november

Søknader som ikke er sendt via søknadssystemet innen fristen vil ikke ta del i kvotefordelingen.

For EU-kvoten må du ha importert minst 15 tonn ost i kvalifiseringsperioden for å få tildelt kvote, og kvoten fordeles etter importverdi på ost fra hele verden. For kvoten fra Storbritannia må du ha importert minst 1 tonn ost i kvalifiseringsperioden for å få tildelt kvote, og kvoten fordeles etter importverdi på ost fra Storbritannia. Dette er tilsvarende som tidligere år.

Både innenfor den midlertidige avtalen med Storbritannia og den endelige frihandelsavtalen med Storbritannia vil det være en ostekvote på 299 tonn til fordeling. Kvantumet til fordeling for 2022 er derfor i praksis uavhengig av når den endelige frihandelsavtalen med Storbritannia blir iverksatt.

Når får du svar på søknaden?

I år blir det ingen foreløpig fordeling av ostekvote slik som tidligere år. Dette er fordi du selv skal oppgi importverdi når du sender inn søknad om ostekvote.

Du kan forvente svar på søknaden i midten av desember. 

Kontakt

Helene Isaksen

Telefon: 55_56_54_48_54_48_53_51