Til hovedinnhold

Søknadsordning for grøntnæringen

Det er i statsråd i dag fastsatt en forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen. 

Det er etablert en særskilt, søknadsbasert ordning som Landbruksdirektoratet administrerer.  Ordningen skal praktiseres strengt, og den følger av Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen, som trådte i kraft i dag.

Les mer på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Eneste mulighet for unntak

Den søknadsbaserte ordningen er eneste mulighet for foretak i grøntnæringen som ønsker unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandsk arbeidskraft. Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan søke. Det må sendes én søknad per arbeidstaker som skal utføre arbeidsoppgaver som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.

Det er et vilkår at arbeidstakeren har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker, at arbeidet kun kan gjøres i Norge og at den nødvendige arbeidskraften ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Dersom Landbruksdirektoratet innvilger søknaden, vil arbeidstakeren ha rett til innreise, såfremt øvrige vilkår etter innreiserestriksjonsregelverket og utlendingsloven er oppfylt. Arbeidstakeren skal vise fram vedtaket fra Landbruksdirektoratet ved innreise, enten på papir eller digitalt. Vedtaket er gyldig for innreise inntil 30 dager fra vedtaksdato.

Mer informasjon

Forskriften, som ble vedtatt fredag 26. mars, innebærer noen endringer for foretak som allerede har søkt ordningen. Disse har fått informasjon i egen e-post.

Mer informasjon om ordningen finner du på våre nettsider.

 

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt på e-post dokumentasjonsordning@ldir.no.

E-posten vil bli betjent på hverdager, men også i helgen 27.–28.mars

På hverdager når du oss også via vårt sentralbord på tlf. 78 60 60 00.

Kontakt

Linn Borsheim

Telefon: 57_49_51_32_55_56_32_55_54_55

Mobil: 57_49_51_32_55_56_32_55_54_55

Harald Moksnes Weie

Telefon: 57_57_50_32_51_48_32_52_48_55

Mobil: 57_57_50_32_51_48_32_52_48_55