Til hovedinnhold

Stor egeninnsats sikret årets skogplanting

Vårens usikkerhet om tilgang på utenlandsk arbeidskraft ble løst av stor egeninnsats i skognæringen. Et ekstraordinært tilskudd gjorde det mulig.

35 millioner skogplanter lå klare til utplanting på vårparten, samtidig som det var utfordrende å skaffe nok arbeidskraft på grunn av pandemi og stengte grenser for sesongarbeidere. Det ble da gitt et ekstra tilskudd på kr 1,50 per plante for å stimulere til og dekke ekstra kostnader med bruk av ufaglært, innenlandsk arbeidskraft til skogplanting.

Nesten normal planteaktivitet

- Dette har gått bedre enn vi fryktet sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet. Tallene viser at vi ligger ganske nær opp til normal planteaktivitet. Det er fortsatt en del planter det ikke er gjort rede for, men disse er nok også plantet uten at det er søkt ekstra midler for det, kommenterer Gjellan.

Totalt er det utbetalt i overkant av 37 mill. kroner i tilskudd.

Aktører Antall planter Tilskudd i kroner
Sentrale aktører 13 089 040 19 633 560
Egenaktive skogeiere 11 666 667 17 500 000
Sum 24 755 707 37 133 560
Per-Gjellan-1-1.jpg
Seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

- Vi ser at særlig skogeierne har økt egeninnsatsen. Når sentrale aktører ikke klarte å mobilisere i like stor grad kan det skyldes at de i større grad er avhengig av den utenlandske arbeidskraften, forklarer Per Gjellan.

Fakta om ordningen

Landbruks- og matdepartementet vedtok 28. mai en midlertidig forskrift om tilskudd til skogplanting våren 2021. Ordningen skulle bidra til å sikre nyplanting ved å kompensere for noe av merkostnadene næringen har på grunn av pandemien.

 

Les mer om ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Kontakt

Per Gjellan

Telefon: 55_56_54_48_54_48_53_53