Til hovedinnhold

Stor konkurranse om tollkvoter for kjøtt

Årets største auksjonsrunde av tollkvoter for import av landbruksvarer viste at næringslivet forventer at norsk kjøttproduksjon ikke dekker markedsbehovet fullt ut neste år.

En tollkvote er et kvantumsbegrenset gode, som oftest et resultat av handelsavtaler, som gir norske bedrifter rett til å importere en gitt mengde av en vare innenfor et definert tidsrom til redusert toll. Auksjonsprisen for en kvoterettighet kommer i tillegg til en eventuell tollsats, og vil variere med etterspørselen i markedet.

Jørn Rolfsen
Administrerende dir. i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen.

– Totalt ble det auksjonert ut kvoterettigheter for ca. 350 mill. kroner under auksjonen, en økning på 81 mill. kroner fra i fjor. Det er overraskende høyt og tyder på en forventning om underdekning i markedet for kjøtt med tomme lagre, god etterspørsel og høye priser som det er sjelden vi opplever, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet. Han mener markedet fortsatt er i ubalanse etter Covid-19. Det var spesielt stor rift om kvoter for svinekjøtt, storfekjøtt og vilt.

Det kom inn hele 11 652 individuelle bud i den tre dager lange auksjonsrunden, 119 virksomheter deltok og 46 importkvoter ble fordelt.  Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter på en rekke landbruksvarer. For de fleste av kvotene skjer fordelingen ved auksjon, og kvoterettighetene kan videreselges.  

– Auksjon er ansett som den mest effektive måten å fordele et slikt gode på. Da fordeles godet mellom importørene basert på betalingsvilligheten deres. Auksjonsbeløpet tilfaller staten, sier Jørn Rolfsen.
  
Det var historisk høye bud på flere kvoter:

 • Skinke av svin var svært populært, 80,23 kroner per kilo i år mot 60,01 kroner i fjor.
 • Annet vilt ble auksjonert til en kilopris på 20,56 kroner, mens man i fjor fikk kjøpt kvote med et bud per kilo på 0,50 øre.
 • Pølsekvoten fra EU gikk for 63,16 per kilo i år mot 46,86 kroner i fjor.
 • Hjort er populært nå. Kiloprisen i auksjonen ble 45,03, mens den i fjor gikk for 2,02 kroner.
 • Storfekjøtt fra EU hadde en mindre økning, en kilopris på 18,60 kroner mot ca. 15,50 i fjor.
 • Kjøtt av tamsvin fra EU gikk for 16,02 kroner, mens kvoten i fjor gikk for 9,76 kroner per kilo.
 • Storfekjøtt fra WTO (hele verden) ble auksjonert for 67,03 kroner per kilo, mot 40,05 i fjor.
 • Ender, gjess og perlehøns fra WTO gikk for hele 8,14 kroner per kilo, mot 52 øre i fjor.
 • Storfekjøtt fra SACU (Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini og Sør-Afrika) fikk doblet prisen, 10,02 kroner per kilo i år mot 5,46 i fjor.
   

Kontakt

Jørn Rolfsen

Telefon: 55_56_54_48_54_48_48_49

Mobil: 57_48_56_32_53_53_32_57_54_50

Robert Rønning

Telefon: 55_56_54_48_54_49_48_48

Mobil: 57_49_53_32_51_57_32_53_49_51