Til hovedinnhold

Tollkvoter for korn er fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter til fordeling i november, basert på antatt forbruk og tilgang på norsk korn. Kvotene fordeles på auksjon tirsdag 23. november.

Kvotene i november-auksjonen blir på 219 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr, 26 000 tonn matkorn og 4 000 tonn oljefrø. Auksjonene åpner for bud 22. november kl. 0700. I matkornkvoten inngår behovet for 2 000 tonn økologisk mathavre. 

Når fasiten for norsk avling er klar, vil eventuelt resterende importbehov bli auksjonert i mai 2022.

Det er Landbruksdirektoratet som fastsetter tollkvotene for korn. Kvotene er basert på prognose fra markedsregulator Felleskjøpet Agri, og fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 23 november.

Økologisk mathavre

Markedsregulator har meldt at det er behov for å importere 2 000 tonn økologisk mathavre til det norske markedet. Havre er imidlertid ikke omfattet av matkornkvoten, men Landbruks- og matdepartementet har nå åpnet for at behovet for økologisk havre kan importeres. Kvoten for matkorn er justert i tråd med dispensasjonen, og 2 000 tonn økologisk havre blir fordelt ved auksjonen i november.

Mindre norsk avling

Sesongens andre prognose fra markedsregulator Felleskjøpet Agri viser at avlingene er mindre enn antatt i august. Prognosen viser en tilgang på 1 141 000 tonn korn, erter og oljefrø, mot prognosert tilgang på 1 272 000 tonn i august. Til sammenligning var totalavlingen i 2020 på 1 261 500 tonn.

Oppdatert prognose finner du på markedsregulator Felleskjøpet Agris nettside.
 

Kontakt

Maurits Ovren

Telefon: 55_56_54_48_54_50_52_56