Til hovedinnhold

Tolltariff fra nyttår

Er du importør og har gyldig tollnedsettelse for sjokoladeprodukter kan du være blant de som må søke på nytt.

Varenummer 18.06.9090 i tolltariffen ble ved nyttår splittet til tre nye varenummer. Tollnedsettelser for dette varenummeret kan ikke brukes til import fra 1. januar 2021. Har du en tillatelse som gjelder dette varenummeret og importerer i perioden rundt fra 1. januar må du søke på nytt.

Landbruksdirektoratet oppfordrer da til at du søker så snart som mulig etter at endringen trer i kraft ved nyttårsskiftet.

Les mer om hva du må gjøre på Landbruksdirektoratets hjemmeside