Til hovedinnhold

Utbetaling av tilskudd til opplæring i grøntsektoren er i gang

Tilskuddet gis for å kompensere for økte kostnader til opplæring av nye arbeidstakere.

Innreiserestriksjonene har vært strenge som følge av covid 19-pandemien, og grøntnæringen har hatt utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft gjennom vårsesongen. Det er derfor innført en midlertidig ordning med tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen.  

Ordningen skal bidra til at næringen får økt tilgang på arbeidskraft i årets sesong og  kompensere for økte kostnader til opplæring. Ordningen er aktuell for foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær. 

Fortløpende saksbehandling og utbetaling 

Landbruksdirektoratet åpnet for søknader om tilskudd fra 31. mai etter at regjeringen hadde fremmet forslag om bevilgning. Under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 18. juni, bevilget Stortinget 25 millioner kroner til ordningen.  

Etter vedtaket i Stortinget har Landbruksdirektoratet startet med utbetaling av tilskudd. 16 produsenter har til nå søkt om tilskudd for i alt 115 arbeidstakere.  Omtrent to tredjedeler av søknadene som er levert så langt, kommer fra foretak med grønnsaksproduksjon, mens frukt- og bærprodusenter står for den siste tredjedelen. Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende. 

6500 kroner per arbeidstaker  

Tilskuddet er på 6 500 kroner per arbeidstaker som oppfyller vilkårene. Den nye arbeidstakeren må ha behov for opplæring, og kan ikke ha vært ansatt hos foretaket tidligere. Vedkommende må ha lovlig opphold i Norge og kan ikke ha kommet til landet gjennom ordningen med unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandsk arbeidskraft.  

Arbeidstakeren må ha timelønn i henhold til tariffavtalen for jordbruks- og gartnerinæringene, og må ha jobbet hos foretaket i en stilling som tilsvarer minimum to uker fulltidsstilling  innen den produksjonenen han eller hun har fått opplæring i.  Søknad om tilskudd sendes til Landbruksdirektoratet når minimum arbeidsperiode er gjennomført og senest 15. november i år.  

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsprosessen finner du her

Her finner du også kontaktinformasjon.