Til hovedinnhold

Webinar om erosjonsrisikokart 27. januar kl. 0900

20. januar blir det gamle erosjonsrisikokartet fra 1991 erstattet med to nye kart utviklet av NIBIO og finansiert av Landbruksdirektoratet.

27. januar kan du bli med på webinar og høre NIBIOs forskere presentere den nye modellen, kartene og tiltaksveilederen.

Det ene nye kartet viser risiko for flateerosjon og jordtap gjennom drensrør. Det andre nye kartet viser hvor det er risiko for drågerosjon. Kartene er nyttige hjelpemidler for å identifisere hvor det kan være behov tiltak som reduserer avrenning og erosjon av jord fra jordbruksarealer. De nye kartene er basert på en mer treffsikker modell og grunnlagsdataene er avledet fra et stort og oppdatert datagrunnlag.

Robert Barneveld fra NIBIO vil i webinaret presentere modellen og kartene, og gjennomgår forutsetninger og begrensninger det er nyttig å vite om. 

NIBIO har laget en tiltaksveileder som blir publisert sammen med kartene. Den beskriver aktuelle tiltak for ulike typer utfordringer. Sigrun Kværnø fra NIBIO viser oss veilederen og hvordan den kan brukes sammen med erosjonsrisikokartene.

Erosjonsrisikokartene har blitt brukt for å differensiere tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten/åker i stubb, et tilskudd i regionalt miljøprogram (RMP). Landbruksdirektoratet har utarbeidet et kartlag som kombinerer risikokartet for flateerosjon med risikokartet for drågerosjon som skal brukes i RMP fra og med høsten 2021. Når dette tas i bruk  vil det gi oss et bedre grunnlag for å målrette tilskuddet. Vi presenterer også dette kartet på webinaret.

Program og påmelding

Webinaret vil foregå på Teams, med mulighet for å stille spørsmål. Påmelding innen 25. januar via e-post (rannveig.bo.floystad@landbruksdirektoratet.no). Videresend gjerne invitasjonen til andre interesserte.

0900 Velkommen – Geir Grønningsæter, Landbruksdirektoratet

0910 Erosjonsrisikokart for flateerosjon – Robert Barneveld, NIBIO

1000 Erosjonsrisikokart for drågerosjon – Robert Barneveld, NIBIO

(Beinstrekk, 10 min)

1035 Tiltaksveilederen – Sigrun Kværnø, NIBIO

1115 Kort om bruk av nye kart til differensiering av tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten (RMP) – Turid Trötscher, Landbruksdirektoratet

Vel møtt!

Kontaktperson

Rannveig Bø Fløystad

Telefon: 78 60 61 28