Til hovedinnhold

Tollkvoter for siste del av kornåret 2020–2021 er fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Felleskjøpet Agri. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet torsdag 20. mai.

Kvotene blir på 94 000 tonn fôrkorn og 31 000 tonn matkorn. Auksjonene åpner for bud 19. mai kl. 0700.

Kvoten for matkorn er redusert med 3 000 tonn fra forslaget til markedsregulator. Bakgrunnen for dette er at markedsregulators forslag inneholder et behov for 3 000 tonn mathavre. Landbruksdirektoratet fastsetter kvotene etter forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer, og havre er ikke inkludert i matkornkvoten i forskriften. Det kan holdes auksjon for denne mengden med havre etter dispensasjon fra Landbruks- og Matdepartementet.

Sesongens tredje prognose fra markedsregulator Felleskjøpet Agri viser at avlingene er litt større  enn i fjor, og at de er noe større enn prognosert i november. Det ser ut til at totalavlingen blir på 1 267 000 tonn korn, erter og oljefrø mot prognosert tilgang på 1 258 000 tonn i november. Til sammenligning var totalavlingen i 2019 på 1 261 100 tonn.

 

Oppdatert prognose finner du på markedsregulator Felleskjøpet Agris nettside.

Kontakt

Maurits Ovren

Telefon: 55_56_54_48_54_50_52_56