Til hovedinnhold

Om Landbruksdirektoratet, landbruk og matindustri

Her finner du brosjyre med noen sentrale fakta.

Myrlandskap.jpg

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet, og legger til rette for landbruket og matindustrien. Landbruksdirektoratet er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

I denne brosjyren kan du lese mer om Landbruksdirektoratets ansvar og oppgaver samt fakta om norsk landbruk og matindustri.

Om Landbruksdirektoratet og noen fakta om landbruk og matindustri (PDF)