Sammen skaper vi et godt miljø

Vi er opptatt av å skape et godt fagmiljø og arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Vi er avhengig av at alle medarbeidere tar ansvar, er opptatt av faglig kvalitet, samarbeid og skaper gode resultater, for å kunne nå vårt samfunnsoppdrag.   

I personal- og lønnspolitikken har vi avtalt medarbeider- og lederkriterier, som skal rettlede ansatte i det daglige arbeidet. Kriteriene bruker vi i medarbeider- og lønnssamtalen.