Til hovedinnhold

Innspill til prioritering av forskningsområder for 2025

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) skal til høsten begynne prosessen med å lyse ut midler til forskningsprosjekter med oppstart i 2025.

Landbruksdirektoratet kartlegger derfor aktuelle forskningsbehov innen jordbruks- og matområdet.

Næringsaktører, forskningsinstitusjoner og andre relevante aktører inviteres til å gi skriftlige innspill om forskningsbehov, temaer eller fagområder som bør prioriteres. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap for styrene i det videre arbeidet. Det ønskes innspill til nye temaer utover de som ble løftet frem i årets utlysninger av prosjekter med oppstart i 2025. Klikk her for å se tematiske føringer fra årets utlysning.

Hvordan blir innspillene benyttet?

Innspillene bidrar til at utlysning av FoU-midlene justeres i tråd med det som anses som viktig blant brukerne. De brukes også som et grunnlag for prioritering av søknader da de gir signaler om hva næringa og FoU-miljøene mener bør prioriteres av forskning fremover.

Innsending av innspill via nettskjema

Frist for å sende skriftlige innspill er 21. august 2023. Innspillene leveres ved å fylle ut et nettskjema. Skjemaet finnes både på nynorsk og bokmål .

I skjemaet bes det om følgende innspill:

  • Kort beskrivelse av de 3-5 viktigste kunnskaps- og innovasjonsbehovene for norsk landbruk og matproduksjon innen deres område/fagfelt (inntil 300 ord)
  • Innspill til konkrete utredningsbehov (inntil 300 ord)
  • Andre innspill til styrene (f.eks. knyttet til virkemidler)? (inntil 300 ord)

Vi ber om at innspillene blir koordinert internt i egen organisasjon og sendt til oss samlet i ett skjema. Universitet, høyskoler og forskningsinstitutt kan sende inn ett innspill per fakultet, divisjon e.l. hvis det er hensiktsmessig. NB: det er ikke muligheter for mellomlagring ved utfylling av skjemaet.

Møtearenaer gjennom året

Sekretariatet for FFL/JA deltar gjennom året på ulike fora for å fange opp muntlige innspill om forskningsbehov fra næring og FoU-miljø. Vi tar gjerne imot forslag og invitasjoner til møtearenaer dere ønsker vi skal være til stede på, til e-post forskning@landbruksdirektoratet.no.

Fant du det du lette etter?