Til hovedinnhold

Utlysning av prosjektmidler til skognæringen 2021

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. 4,8 mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende inn skisser er 1. oktober.

Utviklingsfondet for skogbruket skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket.

Fondet kan for eksempel støtte prosjekter om:

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket
  • Bærekraftig bruk av skogarealene
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket

Praktisk informasjon

Søknadsfristen for skisser er fredag 1. oktober.

Prosjektsøknad gjøres i to trinn, i første omgang ber vi om skisser. Disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Styret vurderer alle innsendte skisser og avgjør hvilke som går videre til full søknad i løpet av oktober. Fristen for å sende inn full søknad er 18. november 2021. Styret vurderer de innsendte søknadene og avgjør i løpet av desember hvilke som får finansiering.

Fakta om fondet

Fondet får årlige bevilgninger over statsbudsjettet og deler normalt ut 3,0 – 3,5 mill. kroner hvert år. I år har bevilgningen økt og fondet kan dele ut ca. 4,8 mill. kroner. 

Fondet fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Fondet er normalt avgrenset til å gjelde prosjekter innenfor verdikjeden fra frø til industritomt.