Til hovedinnhold

Utlysning av prosjektmidler til skognæringen 2022

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. 4,4 mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende inn skisser er 21.september.

Utviklingsfondet for skogbruket skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket. 

Fondet kan for eksempel støtte prosjekter om:

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket
  • Bærekraftig bruk av skogarealene
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket

Praktisk informasjon

Søknadsfristen for skisser er onsdag 21. september.

Prosjektsøknad gjøres i to trinn, i første omgang ber vi om skisser. Disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Styret vurderer alle innsendte skisser og avgjør hvilke som går videre til full søknad i løpet av oktober. Fristen for å sende inn full søknad er torsdag 17. november 2022. Styret vurderer de innsendte søknadene og avgjør hvilke som får finansiering i løpet av desember.

Fakta om fondet

Fondet får årlige bevilgninger over statsbudsjettet. I 2022 kan fondet dele ut ca. 4,4 mill. kroner. Fondet fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Fondet er normalt avgrenset til å gjelde prosjekter innenfor verdikjeden fra frø til industritomt.