Til hovedinnhold

Utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet for 2022

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil  50 mill. kroner til innovasjonsprosjekter med oppstart i 2022.

Hovedtemaer for utlysningen er knyttet til de landbrukspolitiske målene:

  • Matsikkerhet og beredskap
  • Landbruk i hele landet
  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp

Søknader relevante for FFL/JA sin del av utlysningen, må være sendt mellom 15. april og 15. september for å bli vurdert av styrene for FFL og JA. Søknadene vil bli styrebehandlet 9. desember.

Merk at tidligste oppstart for innovasjonsprosjekter finansiert av FFL/JA, er 1. januar 2022. 

Fullstendig utlysning

På Forskningsrådet sin nettside finner du den fullstendige utlysningen av midler til Innovasjonsprosjekt i næringslivet