Prosjektfakta 

Prosjektnummer  
Prosjektleder  Anne Mette Johnsen
Prosjekteier Stiftelsen Norsk Mat
Samarbeidspartnere Opplysningskontoret for frukt og grønt
Prosjektperiode  28.10.2020 - 01.02.2022 
Ordning Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT)
Prosjekttype Forprosjekt
Midlene er innvilget av Landbruksdirektoratet
Innvilget 1 442 200 kroner
Resultatrapport  Forprosjekt for å øke etterspørsel etter norsk frukt og grønt.