Prosjektfakta 

Prosjektnummer  
Prosjektleder  Katrine Røed Meberg
Prosjekteier NGF Servicekontor
Samarbeidspartnere  
Prosjektperiode  01.12.2020 - 01.03.2022
Ordning Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT)
Prosjekttype Forprosjekt
Midlene er innvilget av Landbruksdirektoratet
Innvilget 150 000 kroner
Resultatrapport  Sammen for norske planter - SamPlant