Til hovedinnhold

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 13, 13a, 14 og 15 - Standardiserte satser og normer

§ 13, 13a, 14 og 15   

Nasjonale tilskuddssatser for hver enkelt vekst er fastsatt i § 13. Dersom det ikke er fastsatt en sats for den aktuelle veksten, skal statsforvalteren benytte en egnet sats i vekstgruppen, jf. § 2 i sats- og beregningsforskriften. Spesialpotet er definert som ferskpotet (nypoteter) høstet innen 31. juli, mandelpotet, spesialsorter som gulløye og ringerikspotet samt settepotet, jf. Rapport nr. 19/2018, jf. Landbruksdirektoratets rapport nr. 19/2018 «Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt 2018».

I forskriften § 13a er det gitt standardsatser for tilskudd ved produksjonssvikt som skyldes mangel på arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Disse gjelder for produksjonsårene 2020 og 2021. Satsene for frukt, bær, potet og grønnsaker er de samme som gjelder for klimabetinget avlingssvikt i § 13, men i tillegg er det gitt satser for følgende arbeidsintensive vekster som dyrkes i veksthus: Agurk, store tomater, små tomater og salat. Dersom det ikke er fastsatt en sats for den aktuelle veksten skal statsforvalteren benytte egnet sats i vekstgruppen jf. § 2.

Tilskudd ved produksjonssvikt i grovfôrproduksjon  

De fastsatte normavlingene for hver kommune er fastsatt i § 14.

I § 15 er det fastsatt normer for fôrverdier av grovfôr på lager. Dette er normer som benyttes både ved beregning av tilskudd ved salgsproduksjon av grovfôr og ved beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i grovfôr på foretak med egne husdyr.

Bestemmelsen inneholder også normer for fôropptak som skal benyttes for å beregne den delen av skadeårets avling som er brukt til fôring av dyrene før oppmålingsdato. Normen for fôropptaket for «øvrige småfe» omfatter fravendte lam på høstbeite, mjølkegeit og ammegeit. Normen for «ammeku» gjelder for kyr med kalv.

Grunnlaget for fastsetting av normavlinger, fôrnormer- og verdier framgår av notat fra Bioforsk i 2014.

Fant du det du lette etter?