Til hovedinnhold

2022-41

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1

Formålet med ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap er å forhindre omfattende tap av rein eller andre store dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser, der reinbeitedistriktets eller reinlagets eget kriseberedskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak.

Kilde: Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap (Lovdata)  

Kommentarer til regelverk

Formålet med tilskuddsordningen er at reinbeitedistrikter og reinlag får tilskudd til å iverksette nødvendige tiltak under en beitekrise. Kriseberedskapsutvalget i reinbeiteområde skal vurdere om det foreligger en beitekrise. Definisjonen av en beitekrise står i § 2 og gir grunnlag for beredskapsutvalgets vurdering.

Tiltakene skal forhindre omfattende tap av rein eller andre store dyrevelferdsmessige utfordringer under en beitekrise. Tilskuddet kan gis når beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise, og tiltakene som iverksettes har tilknytning til denne.

Det ekstraordinære tilskuddet kan kun innvilges når distriktets egen avsetning til kriseberedskap ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre nødvendige tiltak. Det vi si når egen avsetning er brukt opp, eller det er lite midler igjen. Dette kan dokumenteres med bankutskrift.

Fant du det du lette etter?