Til hovedinnhold

2022-41

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4. Beregning av tilskudd

§ 4

Tilskuddet beregnes med 4,50 kroner per rein per døgn, på grunnlag av det antallet rein som tilhører de siidaene der kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise.

Kommentarer til regelverk

Avtalepartene er enige om å videreføre dagens ordning for tilskudd til kriseberedskap, men med grunnlaget for beregningen settes til 4.50 kroner fra avtaleåret 2022/2023

Fant du det du lette etter?