Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/16

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4. Beregning av tilskudd

§ 4

Tilskuddet beregnes med 5,00 kroner per rein per døgn, på grunnlag av det antallet rein som tilhører de siidaene der kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise.

Kilde: Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Avtalepartene er enige om å videreføre dagens ordning for tilskudd til kriseberedskap, men med en økning av grunnlaget for beregning av tilskuddet på 0,5 kroner. Fra og med 15. april vil grunnlaget for beregning av tilskudd være 5 kroner per rein per døgn.

Fant du det du lette etter?