Til hovedinnhold

2022-41

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

§ 5. Tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite

§ 5

I reinbeitedistrikt der kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise jf. § 3, kan distriktet innvilges tilskudd til flytting av rein fra distriktets vinter- til sommerbeite. Det gis kun tilskudd til flytting som er gjennomført innen 10. mai

Tilskudd til flytting av rein utgjør 0,18 kroner per rein per kilometer. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens fastsatte øvre reintall.

Transportør og transportmiddel som benyttes til fraktoppdragene må ha nødvendige offentlige godkjenninger for å kunne transportere levende rein.

Søknad om tilskudd til flytting sendes til statsforvalteren innen 31. mai. I søknaden må det dokumenteres at flytting er gjennomført, antall rein som er flyttet og antall kilometer. Dokumentasjon på at transportøren har nødvendige godkjenninger for transport av levende rein må vedlegges søknaden.

Kommentarer til regelverk

Avtalepartene er enige om at det er behov for å gi et tilskudd for å dekke deler av kostnadene til transport av levende rein med trailer fra vinterbeite til sommerbeite.

Avtalepartene er enige om en tilskuddssats på 0,18 kroner per rein per kilometer. Distriktene må selv organisere transport, og transporten må være gjennomført før det søkes om midler. Søknad om transport av levende rein må være sendt til statsforvalteren innen 31. mai.

Fant du det du lette etter?