Til hovedinnhold

2022-41

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 7. Utbetaling av tilskudd

§ 7

Landbruksdirektoratet betaler ut tilskuddet til distriktets/reinlagets beredskapsfond, som er opprettet i medhold av reglene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.

Kommentarer til regelverk

Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet. Tilskuddet utbetales i sin helhet ved innvilgelse. Under en krise vil det være nødvendig å handle raskt og behovet for tilskuddet vil foreligge ved innvilgelse dersom vilkårene for tilskudd er oppfylt.

Vedtak om innvilgelse sendes til Landbruksdirektoratet som utbetaler tilskuddet. Vedtaket må inneholde organisasjonsnummer og kontonummer til tilskuddsmottaker.

Fant du det du lette etter?